Skip to content

Štandardný servis

v cene už od

Domáce klimatizácie

Čistenie vnútornej jednotky

Čistenie vonkajšej jednotky

Aplikácia antibakteriálneho roztoku

Nadštandardný servis

v cene už od

Domáce a komerčné klimatizácie 

Demontáž vnútornej jednotky

Detailné vyčistenie vnútornej jednotky

Kontrola zariadenia

Montáž

Servis vzduchotechniky

v cene už od

Komerčné klimatizácie

Kontrola zariadení

Demontáž priemyselného ventilátora

Montáž priemyselného ventilátora

Čistenie priemyselného ventilátora

Výmena filtrov